Tôm thẻ loại 1
18,000 đ đ
Kích cỡ
Vui Lòng chọn phân loại hàng
Số lượng

Khuyến mãi